Historia pewnej działki

 W  maju  2013 r.zakupiliśmy  nieruchomość  w  Ciechanowie  przy  ulicy  Starowiejskiej  32 , nieruchomość  ta  znajdowała  się  w  fatalnym  stanie  technicznym  i  wizualnym  co  obrazują  poniższe  fotografie :

Widok  z  połowy  maja  2013 r.  zobaczymy  jak  będzie  za  rok ?

W  takich  warunkach  egzystował   od  kilkunastu  lat  niejaki  Adama   S.  doprowadzając   nie  swoją  posiadłość  do  kompletnej  ruiny , zanieczysczając  ją  znoszonymi  od okolicznych  mieszkanców  odpadami ,  sprzedając  wszystko  co  tylko  miało  jakąkolwiek  wartość , w  tym  żyżną  ziemię  torfową. 
Pierwszym  zadaniem  było  więc  uprzątniecie  terenu  i  budynku  z  efektów  działania  Adama  S.


Dzięki  pomocy  władz  miasta  Ciechanowa   którym  również  zależało  na  definitywnym   uporządkowaniu  posesji  udało  się  usunąć  zalegające  śmieci .
Na  miejskie  wysypisko  smieci  trafiły  4  pełne  kontenery  butelek , opakowań  z  tworzywa , styarych  ubrań i  innych  nieczystości  a  w  powietrze  sporo  trujących  zwiazków  chemicznych.
                                                                                                          czytaj  dalej  !